Tell all the truth but tell it slant

Tell all the truth but tell it slant

Tell All The Truth But Tell It Slant — is een tentoonstelling die het concept waarheid en de constructie van kennis onderzoekt, via de relatie tussen kunst, technologie, wetenschap en maatschappij.

Deze groepstentoonstelling ontleent haar titel aan het gelijknamige gedicht van Emily Dickinson, waarin de dichteres ons uitnodigt om radicaal eerlijk te zijn, maar ook om de waarheid indirect te vertellen en te verdraaien zodat ze niet choqueert of overweldigt.

Tell all the truth but tell it slant —
Success in Circuit lies
Too bright for our infirm Delight
The Truth’s superb surprise
As Lightning to the Children eased
With explanation kind
The Truth must dazzle gradually
Or every man be blind —

De tentoonstelling is opgevat als een reeks figuratieve cirkels, die elk vanuit een andere invalshoek, met een ander perspectief en een andere interpretatie, de waarheid benaderen. De vragen die opkomen zijn dus gevarieerd, open en gelaagd: van de verhouding tussen waarheid en kennis, van de tegenstelling tussen zekerheid en twijfel, tot de valkuilen van het liegen; van het schrijven van de geschiedenis tot de complexiteit van geloofssystemen, tot de rol van het bewustzijn, de geest en het lichaam.

Naast de werken van de kunstenaars zijn een aantal wetenschappers, filosofen, epistemologen en deskundigen uit verschillende vakgebieden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de tentoonstelling. Zij bieden het publiek reflecties, inzichten en overwegingen vanuit de meest uiteenlopende perspectieven van de hedendaagse samenleving en proberen een aantal vragen te beantwoorden: wat is waar, hoe wordt dat bepaald en door wie? Wat is de wetenschappelijke methode en moet deze in twijfel worden getrokken? Heeft de wetenschap altijd gelijk? En zo ja, wanneer is die waarheid dan geldig?

De strategische samenwerking met de vzw Face B is gericht op het actief betrekken van transgenerationele en vaak gemarginaliseerde groepen. Door een programma van participatieve activiteiten en momenten van uitwisseling te ontwikkelen, houdt Tell All The Truth But Tell It Slant – rekening met een diversiteit aan vragen, belangen en ideeën om een top-down format te weigeren en om zo inclusief mogelijk te zijn. Kunnen we collectief nadenken over hoe kennis, en dus waarheid, in onze samenleving wordt geconstrueerd?

Kunstenaars:
Sajjad Abbas (IQ) | Kim Albrecht (DE) | Mathilde Boussange (FR) | Philippe Braquenier (BE) | Peter de Cupere (BE) | Forensic Architecture (UK) | fuse* (IT) | Yannick Jacquet (FR/CH), Laurent & Manuel Talbot (BE) | David OReilly (IE) | Matthias Pitscher (DE) | Bill Posters (UK) & Daniel Howe (US) | Margerita Pulè (MT) & Elise Billiard-Pisani (FR) |  Yoan Robin (FR) | TOAST (AU) | Rose Tytgat (BE) | Gillian Wearing (UK)

Met de medewerking van Maison de la Marionnette de Tournai (BE)

Wetenschappers, onderzoekers en experts:
Allon Bar | Brenda Bikoko (VUB) | Maarten Boudry (UGent) | Henri Broch (Université Côte d’Azur) | Axel Cleeremans (ULB) | Emmanuelle Danblon (ULB) | Marius Gilbert (ULB) | Thibaut Giraud | Eric Muraille (ULB, UNmaur) | Olivier Sartenaer (UNnamur) | Athanasia Symeonidou (HOWEST University) | Barbara Truffin (ULB) | Jean-Paul Van Bendegem (VUB) | Bavo Van Kerrebroeck (McGill University) | José Luis Wolfs (ULB) 

Photos: Sivia Cappellari

Tell all the truth but tell it slant –

26.05.23 – 09.07.23
FACE B – Rue Lebeau 18, 1000 Bruxelles
Persvoorstelling : 25.05 11u00-15u00
Vernissage : 25.05 vanaf 18u00   

Vrije bijdrage (aanbevolen € 5)

Tickets ter plaatse verkrijgbaar

CREDITS

Curatie: Camilla Colombo
Wetenschappelijke leiding: Raoul Sommeillier
Productie: Camilla Colombo, Chloé Gautier
Communicatie: Camilla Colombo, Chrissi Pallas
Ontwikkeling: Nicolas Klimis, Gwen Sauvage
Constructie en technische ondersteuning: Aiko Design
Culturele bemiddeling: FACE B
Pers: Be Culture
Licht ontwerp: Colin Fincoeur
Grafisch vormgeving en drukwerk: TAVU

Tell All The Truth But Tell It Slant  – is een tentoonstelling van Ohme

Partners :
FACE B | Inforsciences | VUB Vice-rectorat Recherche – Outreach & Communication

Met de steun van:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Innoviris | Fédération Wallonie-Bruxelles  | Commission communautaire française | Loterie Nationale | Stad Brussel | ISDT Wernaers Fund (F.R.S.-FNRS)